Voor overheden

Naar schatting verblijven meer dan 300.000 arbeidsmigranten in Nederland. In veel gevallen maken zij geen gebruik van de reguliere woningmarkt. De leden van de VHA, die voldoen aan de Nationale Huisvestingsnorm, hebben ervaring met het professioneel opvangen van arbeidsmigranten. De VHA wil de discussie tussen overheden en marktpartijen faciliteren. Daarnaast is de VHA een kennispartner op het gebied van huisvesting voor arbeidsmigranten”.