Over VHA

 

De Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) is opgericht met als doel het behartigen van de belangen van de huisvesters van arbeidsmigranten.

De branchevereniging van huisvesters van arbeidsmigranten is hét platform van/voor de commerciële huisvester en speelt een proactieve rol in het voortdurend professionaliseren van haar branche. Wij willen leidend zijn in de vormgeving van beleid en beeldvorming rond het huisvesten van arbeidsmigranten. Op deze wijze draagt de branchevereniging bij aan de ontwikkeling van een duurzame en sociaal verantwoorde huisvestingsbranche.

De branchevereniging staat ervoor dat arbeidsmigranten sociaal verantwoorde huisvesting krijgen voor de duur dat zij in ons land verblijven en dat deze huisvesting bijdraagt aan welvaart en welzijn.

Het bestuur bestaat momenteel uit Ruud van Dijk (Logejo), Sjoerd Pijpers (HuurSnel), Karel Erfmann (INKA Housing) en Lottie van Gerven (Work and Stay). Joep Thönissen is voorzitter.