Huisvestingsnorm

De minister van BZK, verschillende werkgeversorganisaties, woningcorporaties en gemeenten  hebben de intentieverklaring ‘huisvesting EU-arbeidsmigranten’ getekend in het voorjaar van 2012. Samen zijn de partijen gekomen tot een huisvestingsnorm die aansluit bij de wensen van de doelgroep en die het mogelijk maakt te controleren of werkgevers zich houden aan kwaliteitseisen.

De Uniforme Huisvestingsnorm, zoals deze is opgesteld door de partijen van de Nationale Intentieverklaring Huisvesting Arbeidsmigranten, vindt u hier.

De Stichting die toeziet op de norm, Stichting Normering Flexwonen (SNF) vindt u hier

De VHA leden voldoen aan de Uniforme Huisvestingsnorm.