VHA beeld arbeidsimmigranten

Over de VHA

De Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) is opgericht met als doel het behartigen van de belangen van de huisvesters van arbeidsmigranten.

De branchevereniging van huisvesters van arbeidsmigranten is hét platform van/voor de commerciële huisvester en speelt een proactieve rol in het voortdurend professionaliseren van haar branche. Wij willen leidend zijn in de vormgeving van beleid en beeldvorming rond het huisvesten van arbeidsmigranten. Op deze wijze draagt de branchevereniging bij aan de ontwikkeling van een duurzame en sociaal verantwoorde huisvestingsbranche.

De branchevereniging staat ervoor dat arbeidsmigranten sociaal verantwoorde huisvesting krijgen voor de duur dat zij in ons land verblijven en dat deze huisvesting bijdraagt aan welvaart en welzijn.

 
 
 
 

Oprichtingsvergadering

Op 15 mei 2013 vond de eerste vergadering van de VHA plaats. Alle huisvesters die bij de VHA bekend waren, waren hiervoor uitgenodigd. Het verslag wordt op korte termijn nagestuurd. Bent u nog niet bekend bij de VHA en hebt u interesse?